Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2022...

28 Σεπτεμβρίου  2022

Ανακοίνωση

 

 

Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2022

 

 

Η CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του πρώτου εξαμήνου του 2022 βάσει ΔΠΧΑ, πρόκειται να αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.centric.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: κα. Ζωή Μιχούδη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 210-9480000

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v