Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

H εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023:

- Ημερομηνία ανακοίνωσης των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2022 (1.1.2022-31.12.2022) που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Πέμπτη 27 Απριλίου 2023.

- Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023. 

-Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2022.
 


-Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v