Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

H εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024:

Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης 2023, Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

- Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024. 

Αποκοπή Μερίσματος, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024.

Δικαιούχοι Μερίσματος (record date), Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024.

- Έναρξη Καταβολής Μερίσματος, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024.

- Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης 1ου Εξαμήνου 2024 την  Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024.


Οι Οικονομικές Εκθέσεις της εταιρείας, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, ενημερώνοντας εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v