Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Ολοκλήρωση πώλησης μετοχών

Σε συνέχεια της από 15.4.2020 ανακοινώσεως, η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η συναλλαγή πώλησης των μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν στη θυγατρική αυτής με την επωνυμία «ΤΟ International Holding Ltd», η οποία περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα. Τα κύρια σημεία της συναλλαγής έχουν ως ανακοινώθηκαν στην από 15.4.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v