Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

v