Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUALITY & RELIABILITY: Ανακοίνωση

Η Εταιρεία Quality & Reliability ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29/09/2021 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2631034 η έγκριση της συγχώνευσης της θυγατρικής εταιρείας DIGIBOOKS4ALL ΑΕ (απορροφούμενη) από την επίσης θυγατρική εταιρεία GREENOVATIVE ΑΕ (απορροφώσα).

Και στις δύο συγχωνευόμενες εταιρείες (απορροφώσα και απορροφόμενη) η Quality &Reliability ΑΕ είναι η μοναδική μέτοχος.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε α) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 του Ν.4601/19, του άρθρου 54 του Ν.4172/13 και του άρθρου 61 του Ν.4438/16 , β) τις από 20/07/2021 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών και γ) της υπ' αριθμ. 10634 συμβολαιογραφικής πράξης.

Η συγχώνευση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v