Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ: Πίνακας επενδύσεων της 30/12/2016

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ." γνωστοποιεί ότι ο Πίνακας Επενδύσεων της 30.12.2016 είναι στη διάθεση του Επενδυτικού Κοινού από τις 09.01.2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον Πίνακα Επενδύσεων από τα γραφεία της Εταιρείας (Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14) ή να επικοινωνήσουν σχετικά με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ. 210 7243900.

Επισημαίνεται ότι ο Πίνακας Επενδύσεων είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aeolian.gr)

Πίνακας Επενδύσεων 30.12.16

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v