Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Διάθεση Πίνακα Επενδύσεων

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί ότι ο Πίνακας Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις 9/1/2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον Πίνακα Επενδύσεων από τα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) ή να επικοινωνούν σχετικά με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλέφωνο 210 62 89 200. Επισημαίνεται ότι ο Πίνακας Επενδύσεων είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31 12 2016

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v