Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017:

- Ημερομηνία Δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2016  και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.minoan.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017.

- Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2016.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v