Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SUNLIGHT: Γνωστοποίηση κράτους μέλους προέλευσης

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με το N. 4374/2016 και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος προέλευσης της Eταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v