ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Σε συνέχεια των από 09.07.2019 και 12.07.2019 ανακοινώσεών της, η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με τις από 05.07.2019 και 10.07.2019 γνωστοποιήσεις που εστάλησαν στην εταιρεία, συνεπεία συναλλαγών που έλαβαν χώρα την 04.07.2019 ο κ. Kirk Kazazian, κάτοικος Ν. Υόρκης, Η.Π.Α. ο οποίος ελέγχει την εδρεύουσα στην Ν. Υόρκη των Η.Π.Α. εταιρεία με την επωνυμία «Kazazian Asset Management LLC», κατέχει εμμέσως ποσοστό 7,6449 % του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου της εταιρείας. Η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, είναι η εξής:

* Kazazian Asset Management LLC

* Kazazian Capital Master Fund L.P.

* Legacy Worldwide Investments Ltd.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v