Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 21-12-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η κα Ζωή Φράγκου τοποθετείται ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας σε αντικατάσταση της κας Δέσποινας Τσιαούση, η οποία αποχώρησε από την Εταιρία την 29-12-2020. Η κα Φράγκου ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 30-12-2020.

Η κα Φράγκου πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4706/2020), ήτοι έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία, ενώ διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για τη θέση αυτή.

Η κα Φράγκου έχει άνω των 25 ετών εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και εντάσσεται στην εταιρεία προερχόμενη από την ΕΛΤΑ ΑΕ, όπου ασκούσε καθήκοντα επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από τον Ιανουάριο του 2008. Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v