Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ  2022

 

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το  άρθρο  4.1.3.15.1  του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 το οποίο  έχει ως εξής:

 

-  Η ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.

 

-  Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4  Απριλίου 2022 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikaakinita.gr).  

 

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί όπως ο νόμος ορίζει, ήτοι έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2022, κατόπιν νόμιμης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

 

-  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v