Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Πληροφοριακό Σημείωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού́ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της απόφασης υπ' αριθ. 25/17.7.2008 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την σκοπούμενη πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank ως επιφέρουσα μεταβολή στη δραστηριότητά της, υπό την έννοια της επικέντρωσης σε μια εκ των υφισταμένων δραστηριοτήτων αυτής, ήτοι τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikakinita.gr).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v