Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.: Ενημέρωση για τη μετάταξη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

Η Performance Technologies λαμβάνει υπόψη σχόλια και παρατηρήσεις των μετόχων και φροντίζει  να ανταποκρίνεται στα αιτήματα τους, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Η πολιτική της εταιρείας υποστηρίζει την ισότιμη ενημέρωση όλων των μετόχων μέσω των εγκεκριμένων διαδικασιών και διαύλων επικοινωνίας: ενημέρωση κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δημοσίευση στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ενημέρωση μέσω emails (τύπου newsletter), εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου στο Χρηματιστήριο και συναινούν στη λήψη τους.

Έχοντας υπόψη μας τα ανωτέρω, και καθώς έχουμε λάβει αρκετά αιτήματα ενημέρωσης αναφορικά με τον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί η μετάταξη της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θέμα το οποίο συζητήθηκε και στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της 7/6/2023, σας ενημερώνουμε ότι η διοίκηση της εταιρείας ήδη έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την μετάταξη και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση μέσω των ανωτέρω εγκεκριμένων διαύλων όταν αυτή ολοκληρωθεί, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v