Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2022...

ΕΥΑΘ ΑΕ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022

 

Η ΕΥΑΘ σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στην Εταιρεία για την χρήση 2022, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65α του N. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2022, εκδόθηκε επίσης και για την θυγατρική ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v