ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024:

 

 

1)    Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2023: Τρίτη  30/04/2024.

 

2)    Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων: Τετάρτη  31/07/2024.

 

3)    Δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2024: Δευτέρα 30/09/2024.

 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023. Σε περίπτωση που η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαφοροποιηθεί με απόφασή της από την προαναφερθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπάρξει τροποποίηση του παρόντος και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με καινούρια ανακοίνωση.

 

Νέα Σάντα 25/04/2024

 

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v