Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALTEC: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Σε εφαρμογή της διάταξης 4.1.4.4. του κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Η διοίκηση του Ομίλου, όπως ήδη έχει ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό, έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ήδη γίνει εμφανή, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο, στις Οικονομικές Καταστάσεις για το A' Εξάμηνο του 2015.

Σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες συνεχίζεται η προσπάθεια για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v