Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

YALCO: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι μετοχές της εταιρείας μας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αρνητικών αποτελεσμάτων, με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011

Τα μεγέθη του εννεάμηνου του τρέχοντος έτους και παρά τους περιορισμούς χρηματοδότησης, διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα με τις πωλήσεις και τα μετά φόρους αποτελέσματα να διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ μικρή βελτίωση παρουσίασε το EBITDA.

Η διατήρηση των Capital controls και η εκκρεμότητα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών καθυστερούν τη διαδικασία αναχρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων της εταιρείας μας, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα μετατρέψει το βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε μεσομακροπρόθεσμο και θα περιορίσει σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος και κατ' επέκταση θα βελτιώσει τα αποτελέσματα του ομίλου, συνθήκες που εξασφαλίζουν τη σταδιακή επανένταξη των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία που ανήκουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v