Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΒΖ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

Με την από 05.03.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, η μετοχή της εταιρείας μεταφέρθηκε στην Κατηγορία Επιτήρησης (σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), λόγω των αρνητικών της Ιδίων Κεφαλαίων και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Η εταιρεία υλοποιεί το επιχειρηματικό της σχέδιο στοχεύοντας στη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους οι μετοχές της μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v