Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAVIPHARM: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Lavipharm A.E., στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Εννεαμήνου 2015 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μετοχές στην Κατηγορία Επιτήρησης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Διοίκηση της Εταιρείας μελετά πιθανές και αποτελεσματικές λύσεις που θα βελτιώσουν τα μεγέθη της σ' ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συνεχίζει να εφαρμόζει ένα σταδιακό αλλά σταθερό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δομών του Ομίλου, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στη δημιουργία εσόδων από νέες συνεργασίες, επικεντρωμένες σε στοχευμένους τομείς, προσαρμοζόμενη πάντα στις νέες συνθήκες της αγοράς φαρμάκου."

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v