Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 - 30/09/2015 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Το εννεάμηνο του 2015 η ελληνική οικονομία στο σύνολό της επηρεάστηκε αρνητικά από τις πολιτικές εξελίξεις (τρείς εκλογικές αναμετρήσεις). Παρά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των πιστωτών που είχε ως στόχο τη νέα δανειακή σύμβαση, η οποία υπεγράφη τον Αύγουστο 2015 η επιδείνωση των οικονομικών δεικτών συνεχίστηκε και τον τρίτο τρίμηνο. Η επίπτωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις 28 Ιουνίου 2015, κατά την οποία επιβλήθηκε τραπεζική αργία και περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και οι πρόσφατες εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, παρέτειναν την αβεβαιότητα και επέτειναν την ήδη αρνητική κατάσταση της ελληνικής αγοράς που είχε διαμορφωθεί στο πρώτο εξάμηνο.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη, ύφεση, ανεργία παραμένουν αρνητικά σε υψηλά επίπεδα. Συνολικά, η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά μειώθηκε κατά ένα βαθμό. Ως θετικό στοιχείο προσμετράται η αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού στο εννεάμηνο η οποία είχε θετικές επιπτώσεις στην κατανάλωση, αντισταθμίστηκε όμως, εν μέρει, από την συνεχιζόμενη για τέταρτη χρονιά μείωση – σταθεροποίηση του εσωτερικού τουρισμού (΄Ελληνες). Στο περιβάλλον αυτό η εταιρία κατάφερε να διατηρήσει την θέση της στην αγορά βελτιώνοντας βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην ανάπτυξη και διεύρυνση των εξαγωγών της .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v