Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΗΓΑΣΟΣ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Οι μετοχές της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε», έχουν υπαχθεί από 08/01/2011 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010. Οι ζημιές αποδίδονται στις συνέπειες των συνεχιζόμενων τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση.

Οι προσπάθειες της διοίκησης έχουν ανακόψει το ρυθμό επιδείνωσης των οικονομικών συνεπειών και συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη συμπίεση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας και προς τούτο πέρα από την αναδιαπραγμάτευση του δανεισμού έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις μετόχων έναντι μελλοντικής αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με το υπόλοιπο αυτών την 30/06/2016 να ανέρχεται σε 6,15 εκ. €

Η διοίκηση διατηρεί την πεποίθηση για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών και προσβλέπει στη μεταστροφή του γενικότερου αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v