Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΥΡΟΣ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016 και με βάση την παράγραφο 4.1.4.4. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα :

Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημιές της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης. Τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, είναι ότι εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μια αύξηση της τάξεως του 4,75% και ευελπιστεί ότι στην τρέχουσα περίοδο θα κινηθούν ανοδικά σε σχέση με την χρονιά που έκλεισε.

Επίσης η εταιρεία εξακολουθεί της πολιτικής των προσφορών της που εφαρμόζει κατά καιρούς να τονώνει τις πωλήσεις της. Τέλος η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης για την τόνωση των πωλήσεών της.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v