Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η εταιρεία «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της 30ης Ιουνίου 2016 (περίοδος 01/01/2016 – 30/06/2016) και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα εξής:

Οι μετοχές της εταιρείας με την από 7/4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. μεταφέρθηκαν στη κατηγορία επιτήρησης κατ' εφαρμογή του κριτηρίου 1α του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α. με κριτήριο την σχέση ενοποιημένων ζημιών προς τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της χρήσης 2014 (αρνητικά ίδια κεφάλαια).

Προκειμένου να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της εταιρείας στη κατηγορία επιτήρησης, η διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία και να αποκατασταθούν σταδιακά τα ίδια κεφάλαια.

Τα αποτελέσματα του επιχειρηματικού σχεδίου στο πρώτο εξάμηνο του 2016 εμφανίζονται θετικά αφού ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 44% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2015 και οι λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 1,72%. Επίσης το λειτουργικό αποτέλεσμα κατέστη θετικό έναντι του ζημιογόνου της αντίστοιχης περιόδου.

Οι διαπραγματεύσεις με τις χρηματοδότριες τράπεζες, τόσο για την διασφάλιση των πιστωτικών ορίων χρηματοδότησης, όσο και για νέες χρηματοδοτήσεις και για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων δανεισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά.

Η διοίκηση μετά την διάθεση των λευκών οικιακών συσκευών, με το σήμα «Ιζόλα» και τη σύναψη συνεργασίας για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διάθεση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών Sharp, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την Daikin για την διάθεση οικιακών κλιματιστικών.

Η Εταιρεία και Όμιλος, συνεχίζοντας να έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά κλιματιστικών, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις αλλαγές που επέρχονται με τις οδηγίες της Ε.Ε. που αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση της ζήτησης κλιματιστικών νέας γενιάς.

Με βάση τα παραπάνω, η Διοίκηση πιστεύει ότι θα ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία της εταιρείας και θα αποκατασταθεί σταδιακά το κεφάλαιο κινήσεως και τα ίδια κεφάλαια.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v