Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Αναστολή διαπραγμάτευσης

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 3 Οκτωβρίου 2016 η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΑΕΓΕΚ Α.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005, καθώς κρίθηκε ότι, σε συνέχεια της από 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανακοίνωσής της, σύμφωνα με την οποία δε κατέστη δυνατή η δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης που αφορά στο Α' εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2016, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας, έως ότου η εταιρεία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την ως άνω οικονομική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v