Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Αναστολή διαπραγμάτευσης

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 28 Απριλίου 2017 η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΑΕΓΕΚ Α.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005, καθώς κρίθηκε ότι, σε συνέχεια της από 27 Απριλίου 2017 ανακοίνωσης της εταιρίας, σύμφωνα με την οποία δε θα υπάρξει δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016 εντός της νόμιμης προθεσμίας, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την ως άνω οικονομική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v