Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης ΑΕΓΕΚ και Προοδευτικής

Δελτίο Τύπου

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών

«ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» και «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

 

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2017, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών "ΑΕΓΕΚ Α.Ε." και "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005 και έως ότου οι εταιρίες καταρτίσουν και δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές εκθέσεις της περιόδου 1.1 - 30.06.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι, σε συνέχεια των από 28.09.2017 και 29.09.2017 ανακοινώσεών τους αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες δεν καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1 - 30.06.2017, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v