Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROBROKERS: Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης

Δελτίο Τύπου

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας

«ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.»

 
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.", από σήμερα 2 Οκτωβρίου 2017, ώρα 13:35', καθώς ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι στην οικονομική έκθεση της περιόδου 01.01.-30.06.2017, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της εταιρίας, στην από 29.09.2017 έκθεση επισκόπησής του, θεμελίωσε «μη διαφοροποιημένη» γνώμη.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v