Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ENVITEC: Διαγραφή των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία: “ENVITEC Α.Ε.”, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι:

Με βάση την από 7.09.2017 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, και την από 19.10.2017 απόφαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 1.11.2017 θα παύσει οριστικά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την 3.11.2017 οι μετοχές της Εταιρίας θα αφαιρεθούν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως είναι αυτονόητο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων της Εταιρίας θα διέπονται αποκλειστικά από τις οικείες διατάξεις του νόμου, ιδίως του κ.ν. 2190/1920, και από το άρθρο 8β αυτού ως προς την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και την μεταβίβαση των μετοχών, λαμβανομένου υπόψη ότι οι μετοχές επί του κεφαλαίου της Εταιρίας δεν θα τηρούνται πλέον σε άυλη μορφή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v