Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΑΛΑΞΙΔΙ: Ανακοίνωση έγκρισης διαγραφής των μετοχών από το ΧΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»

ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2017, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3371/2005. Υπενθυμίζεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας έχει παύσει ήδη από τις 3 Οκτωβρίου 2017.

Γαλαξίδι, 29.11.2017

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v