Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών Yalco και Χατζηκρανιώτη

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 30 Απριλίου 2018, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών "YALCO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε." και "ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005 και έως ότου οι εταιρίες καταρτίσουν και δημοσιοποιήσουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της χρήσης 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι, σε συνέχεια των από 27 Απριλίου 2018 ανακοινώσεών τους, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι δυνατή η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων της χρήσης 2017, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v