Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ: Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 30 Απριλίου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.'', κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, καθώς ο ορκωτός ελεγκτής διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v