Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών Αλουμύλ, Euromedica, Μπουτάρης

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.,  EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

 

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 2 Μαΐου 2018 αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", "EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"  και "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.", σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23, του Ν. 3556/2007 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, διότι δεν προέβησαν εντός της προβλεπόμενης από το Ν. 3556/2007 προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017.  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v