Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 30 Απριλίου 2018 ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005.

H συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία, διότι δε διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών, καθώς και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρίας, δεδομένου ότι η τελευταία δεν προέβη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους οι μετοχές της τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v