Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

 

Η εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 26.07.2018 συνεδρίασε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, η οποία αποφάσισε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας, τη μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από σήμερα, 27 Ιουλίου 2018, διότι πλέον έχουν αρθεί οι λόγοι ένταξης της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης, δεν συντρέχει πλέον κάποιο από τα κριτήρια ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης και το πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι με σύμφωνη γνώμη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v