Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΡΑΚ: Αποφάσεις αυτόκλητης καθολικής έκτακτης γενικής συνέλευσης για διαγραφή μετοχών από το ΧΑ

Γνωστοποιείται ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε
Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», (εφεξής «η Εταιρεία») στην έδρα της
Εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από
το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005.
Ειδικότερα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι οι
ELTRAK CP LTD και η κα. Νατάσα Κόβα εκπροσωπούντες 14.050.971 μετοχές με ισάριθμα
δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των
κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 14.050.971 μετοχών, από
το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005 και την υποβολή
σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες
εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού
αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v