Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΕΛΟΝΤΑ: Υποβολή αιτήματος διαγραφής

Η «ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 19 Ιουνίου 2020 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, υπέβαλε σήμερα 22 Ιουνίου 2020, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το με αριθμ. πρωτοκόλλου 5392/22.06.2020 αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι μετοχών 245.497.664, ονομαστικής αξίας € 0,31 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v