ΤΙΤΑΝ: Πώληση 350.000 μετοχών από ΕΔΥΒΕΜ

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει,  σύμφωνα  με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι την 9/4/2019 η κυπριακή εταιρία ΕΔΥΒΕΜ ΛΤΔ (Eλληνικά Δομικά Υλικά Βιομηχανική Εμπορική Μεταφορική Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ), νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Ανδρέα Κανελλόπουλο, προέβη στην πώληση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, 350.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας έναντι συνολικού τιμήματος  € 6.475.000.

 

10.4.2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v