Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά 54 μετοχών από Μιχάλη Σακέλλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρυθµιζόµενη πληροφορία του Ν. 3556/2007


Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, ότι ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 26 Ιουλίου 2019 σε αγορά 54 κοινών ομολογιών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 54.000,00.


Καλλιθέα, 31 Ιουλίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v