Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 31.7.2019 Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων της εταιρίας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., γνωστοποιεί κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ν. 3556/2007, ότι η εταιρία «J&E Investments Limited» ελέγχεται κατά 100% από τον κύριο Charalambos Samir.

---

Σε συνέχεια της από 31.7.2019 Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων της εταιρίας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., γνωστοποιεί κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ν. 3556/2007, ότι η εταιρία «Adion Enterprises Limited» ελέγχεται κατά 100% από την κυρία Έλλη Χατζηχάννα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v