ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Στο 100% το ποσοστό του Σταύρου Τάκη

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε ότι ο μέτοχος κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) προέβη σε μεταβολή άνω του 3% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία.

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, πριν την κρίσιμη συναλλαγή ο κ. Σταύρος Τάκη κατείχε άμεσα 10.103.196 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 42,55% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12.922.914 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρείας δηλαδή συνολικά 21.825.582 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 96,98% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Μετά την κρίσιμη συναλλαγή κατέχει ο κ. Σταύρος Τάκη κατέχει άμεσα 10.820.526 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 45,57% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12.922.914 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρείας. Έτσι, ο κ. Σταύρος Τάκη κατέχει συνολικά 23.743.440 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 100,00% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v