ΙΑΣΩ: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 305.382 μετοχών στον Σταματίου Γεώργιο

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (β ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 23.10.2019 σε αγορά - εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 305.382 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 448.911,54.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v