ΔΕΗ: Κάτω του 5% το ποσοστό της Silchester International Investors

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν της από 1.11.2019 σχετικής γνωστοποίησης της εταιρίας «Silchester International Investors LLP» («Silchester») με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων της «Silchester International Investors International Value Equity Trust», η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι η συνολική άμεση συμμετοχή της «Silchester International Investors International Value Equity Trust» μειώθηκε στις 31.10.2019 από 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ ή 11.632.267 μετοχές σε 4,96% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ ή 11.515.991 μετοχές.

Σημειώνεται ότι στις 30.11.2011 η «Silchester» γνωστοποίησε ότι είχε τον έλεγχο σε ποσοστό υψηλότερο του 10% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε. μέσω (5) αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, ένα εκ των οποίων είναι και η «Silchester International Investors International Value Equity Trust».


Αθήνα, 5/11/2019


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v