Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Πώληση 759 μετοχών από Καραγιάννη Ευάγγελο

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Καραγιάννης Ευάγγελος, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως υπεύθυνος λογιστηρίου της Εταιρείας, προέβη στις 02/12/2019 σε πώληση 759 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,50 ευρώ έκαστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v