ΙΑΣΩ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη

την 23/01/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,4488 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 724,40 ευρώ. 
την 22/01/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 535 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,43813 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 769,40 ευρώ. 
την 21/01/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,4397 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.879,40 ευρώ. 
την 20/01/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,42 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.420,00 ευρώ. 
την 17/01/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,44053 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.881,06 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v