Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αγορά μετοχών από EVERTRANS

Κηφισιά, 8 Μαΐου 2020

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς αυτήν, ότι η EVERTRANS SA, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 06/05/2020 σε αγορά 13.769 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 56.402,02 Ευρώ και την 07/05/2020 σε αγορά 20.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 85.751,47 Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v