Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Αγορά 7.500 ADRs από Damian Cope

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στις 08.05.2020 σε αγορά 7.500 OPAP SA ADRs που το καθένα αντιπροσωπεύει 0,5 μιας μετοχής, συνολικής αξίας USD 32.769,00.


Αθήνα 11.05.2020

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v