Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΕΒΟΪΛ: Αγορές μετοχών από Γεώργιο Ρούσσο

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, πραγματοποίησε την Παρασκευή 3/7/2020 και τη Δευτέρα 6/7/2020 αγορές 3.685 και 1.720 κοινών ονομαστικών μετοχών ΡΕΒΟΙΛ. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 2.603,60 και 1.220,14 ευρώ αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v