Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FORTHNET: Μετοχικές μεταβολές

Η εταιρεία Forthnet A.E. ανακοίνωσε, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 13.10.2020, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 09.10.2020 ανακοίνωσή της, ότι:

α) σύμφωνα με την από 14.10.2020 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 26.076.946 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,0930% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Από αυτά τα δικαιώματα ψήφου,

(i) 26.075.808, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,0926% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατέχει άμεσα η Τράπεζα Πειραιώς A.E., και (ii) 1.138, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0004% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ασκεί η Τράπεζα Πειραιώς A.E. δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, και

β) σύμφωνα με την από 15.10.2020 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατέχει 20.958.236 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,11% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v